Primăria Cizer

Bine aţi venit pe site-ul Primăriei Cizer!

Comuna Cizer este situată la limita sud-vestică a judeţul Sălaj, ocupă zona marginală de contact a Depresiunii Crasna cu horstul lamelar al Mesesului şi Plopisului, inclusiv culmea înaltă a Măgurii Priei (996m - punctul cu cea mai mare altitudine din judeţul Sălaj), în bazinele hidrografice ale Crasnei şi Crişului Repede, şi se întinde pe o suprafaţă totală de 71,23 km².
Parte integrantă a străvechiului Sălaj, comuna Cizer a fost locuită încă din timpurile cele mai străvechi, ale căror începuturi se pierd în negura vremurilor. Codri falnici, pădurile şi fâneţele întinse cu premise încă de timpuriu înfiinţării unor aşezări omeneşti protejate de cadrul natural prielnic. O frumoasă legendă populară spune că pe vremuri îndepărtate int-o poiană, pe vatra veche a satului şi-a durat sălaş Ioan Cisar cu familia.

Stimaţi concetăţeni

În calitate de primar al comunei Cizer, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

Primar, FARCAŞ LIVIU-NICOLAE