Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Domeniu cheie de intervenție: 1.1.1. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii rutiere

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

ScopBeneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor județene ca trasee de acces în zona comunei Cizer– crearea premiselor pentru revitalizarea activităților economice din zonă

1.           Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.           Depunerea cererii de finanțare;

3.           Implementarea proiectului.

§Crearea premiselor pentru revitalizarea activităților economice din zonă;

§Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale, infrastructura care constituie element de bază pentru comunitatea rurală;

§Crearea infrastructurii rutiere de interes local va contribui la diminuarea

tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

§Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural- urban.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Potențiali investitori.

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor comunale, străzilor și drumurilor vicinale în zonele de interes din comună

1. Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Potențiali investitori.

2021 – 2027
Amenajări trotuare

1.         Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Potențiali investitori;

§ Turiști.

2021 –

2027

Asigurarea unor rețele rutiere adecvate pentru ameliorarea accesului în zonele turistice

1.       Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Potențiali investitori;

§ Turiști.

2021 –

2027

Asigurarea dreptului la mobilitate și îmbunătățirea accesului în zonele critice:

montane, localități izolate, slab populate

1. Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării
investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Potențiali investitori;

§ Turiști.

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea de poduri, podețe sau punți pietonale

1.         Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Potențiali investitori;

§ Turiști.

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de legătură cu unitățile administrativ- teritoriale din județ și din județele vecine (comuna Ciucea și Negreni

– județul Cluj)

1.    Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.    Depunerea cererii de finanțare;

3.    Implementarea proiectului.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Potențiali investitori;

§ Turiști.

2021 –

2027

 

 

Domeniu cheie de intervenție: 1.1.2. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii agricole

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

ScopBeneficiari

Dată estimativă de

finalizare

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces la terenurile agricole

1.       Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Proiectarea și construcția drumului.

Crearea premiselor pentru revitalizarea activităților economice din zonă

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Potențiali investitori.

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor forestiere

1.            Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Proiectarea și construcția drumului.

Crearea premiselor pentru revitalizarea activităților economice din zonă

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Potențiali investitori.

2021 –

2027

  

Domeniu cheie de intervenție: 1.1.3. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii de alimentare cu utilități a comunei Cizer

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

ScopBeneficiari

Dată estimativă

de finalizare

§ Crearea și modernizarea infrastructurii de bază, element vital pentru comunitatearurală;§ Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;§ Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural- urban.§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă;

1.   Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea

realizării investiției;

2.   Identificarea unei surse de finanțare, pregătirea documentației necesare și depunerea cererii de finanțare;

3.   Derularea acțiunilor de construcție, extindere și / sau modernizare a rețelei publice de

apă –

implementarea proiectului.

§ Crearea și modernizarea infrastructurii de bază, element vital pentru comunitatea

rurală;

§ Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

§ Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural- urban.

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată

1.    Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea

realizării investiției;

2.    Identificarea unei surse de finanțare, pregătirea documentației necesare și depunerea cererii de finanțare;

3.    Derularea acțiunilor de construcție, extindere și / sau modernizare a rețelei publice de apă uzată– implementarea

proiectului.

 
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rețelelor de telecomunicații1. Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;§  Crearea și modernizarea infrastructurii de bază, element vital pentru§ Locuitorii comunei Cizer 
 

2.    Identificarea unei surse de finanțare, pregătirea documentației necesare și depunerea cererii de finanțare;

3.    Derularea acțiunilor de dezvoltare și modernizare a rețelelor de telecomunicații – implementarea proiectului.

comunitatea

rurală;

§  Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

§  Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor

rural-urban.

  

Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de

energie electrică

1.    Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea

realizării investiției;

2.    Identificarea unei surse de finanțare, pregătirea documentației necesare și depunerea cererii de finanțare;

3.    Derularea acțiunilor de dezvoltare și modernizare a rețelelor de

energie electrică – implementarea proiectului.

§ Crearea și modernizarea infrastructurii de bază, element vital pentru comunitatea

rurală;

§ Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

§ Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor

rural-urban.

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu gaz metan în satele din comună

1.    Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea

realizării investiției;

2.    Identificarea unei surse de finanțare, pregătirea

documentației necesare și

§  Crearea și modernizarea infrastructurii de bază, element vital pentru comunitatea

rurală;

§  Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

 

depunerea cererii de finanțare;

3. Derularea acțiunilor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu gaz metan în satele din comună – implementarea proiectului.

§  Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural- urban.  
Dezvoltarea și modernizarea rețelei de iluminat public în localitățile comunei

1.    Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea

realizării investiției;

2.    Identificarea unei surse de finanțare, pregătirea documentației necesare și depunerea cererii de finanțare;

3.    Derularea acțiunilor de dezvoltare și modernizare a rețelei de iluminat public în localitățile comunei – implementarea proiectului.

§  Crearea și modernizarea infrastructurii de bază, element vital pentru comunitatea

rurală;

§  Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

§  Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural- urban.

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Domeniu cheie de intervenție: 1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere a

timpului liber de către tineri

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Crearea unei strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber de către tineri

1.    Identificarea unei societăți de consultanță specializată în acest domeniu;

2.    Identificarea surselor de finanțare și depunerea cererilor de finanțare;

3.    Implementarea strategiei.

Dezvoltarea infrastructurii de agreement pentru tinerii din comună, încurajarea tinerilor să se stabilească în comuna Cizer

§ Tinerii din comuna Cizer

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 1.2.2. Locații pentru camping și agrement, definirea lor spațială, semnalizarea și dotarea lor

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Identificarea unor locații pentru camping și agrement, definirea lor spațială, semnalizarea și dotarea lor.

1.    Realizarea unui studiu de oportunitate;

2.    Definirea locațiilor pentru locurile de camping și

reglementarea juridică a

acestor locații;

3.    Identificarea unor surse de finanțare;

4.    Desfășurarea lucrărilor de semnalizare și amenajare a locațiilor;

5.    Derularea unor acțiuni de promovare.

Dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai

§  Locuitorii din comuna Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de mediu și susținerea unor programe investiționale

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Dezvoltare de tehnologii de tratare și monitorizare a calității apei potabile în localitățile comunei

1.    Identificare surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii

în comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Dezvoltarea de sisteme de canalizare a apei și

/ sau de stații de tratare a apelor uzate

1.    Identificare surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii

în comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Cuprinderea serviciilor de salubritate din comună în cadrul managementului integrat al deșeurilor

1.    Identificare surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii

în comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în mediul rural și dotarea adecvată a serviciilor de salubritate comunală pentru

această activitate

1.    Identificare surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Înființarea unor servicii specializate pe domenii pentru gospodărire comunală

1.     Identificare surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii

în comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Dotarea serviciilor de salubritate rurale cu utilaje de transport și colectare

1.    Identificare surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a

peisajului natural, precum și

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

 

 

conservarea naturii în comună

 

 

 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.2. Îmbunătățirea solurilor din mediul rural, afectate de managementul neadecvat al deșeurilor, de contaminare istorică și eroziune

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Îmbunătățirea solurilor din mediul rural

Îmbunătățirea managementului solului, incluzând zonele puternic afectate de eroziunea solului

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în

comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Îmbunătățirea calității solurilor afectate de poluare și degradare din cauze naturale

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în

comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Inventarierea zonelor din cadrul comunei cu producție redusă de biomasă

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în

comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Refacerea peisajelor afectate de depozitarea deșeurilor

Creșterea nivelului de trai prin îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în

comună

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.3. Îmbunătățirea calității mediului

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Îmbunătățirea

calității mediului

Fixarea terenurilor afectate de alunecări de teren prin plantarea de arbori

Protecția calității mediului și conservarea naturii în comună

§  Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Realizarea unor acțiuni de refacere a malurilor degradate ale cursurilor de apă și realizarea unor acțiuni locale pentru stabilizarea albiilor cursurilor de apă prin crearea de parteneriate între autorități și structurile

administrative locale

Protecția calității mediului și conservarea naturii în comună

§  Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Introducerea unor restricții cu privire la realizarea construcțiilor în proximitatea apelor cu privire la exploatarea pădurilor și a agregatelor naturale

din albiile minore

Protecția calității mediului și conservarea naturii în comună

§  Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.4. Menținerea biodiversității și conservarea elementelor de patrimoniu natural

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

 

Introducerea unui sistem integrat de management al ariei naturale protejate

Scopul proiectului propus este ca să se restabilească valorile individuale de nivel peisagistic pierdute sau degradate în multe locuri și prin aceasta restabilirea caracterului peisagistic de odinioară, dar totodată crearea unei structuri peisagistice moderne, sănătoase și dinamice.

 

Se pot contura

următoarele scopuri concrete: luarea în evidență a valorilor peisagistice unice, identificarea zonelor bogate în valori unice, ocrotirea lor, precum și dezvoltarea zonelor peisagistice.

 

Este nevoie de o sistematizare și reabilitare a zonelor, conform principiilor premiselor ecologice și a dezvoltării

susținute.

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

 

Atragerea de fonduri în vederea asigurării unui management eficient al

biodiversității

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

Realizarea infrastructurii de protecție a naturii și organizare a turismului ecologic

prin construirea de centre de vizitare

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

Parc de agrement în zona turistică a Munților Meseș

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

Înființarea unui sat de vacanță în comuna Cizer

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

Promovarea manifestării tradiționale anuale ”Măsurișul oilor” din

localitatea Pria

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

Amenajarea spațiului destinat manifestării anuale ”Măsurișul oilor” din localitatea Pria

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.5. Dezvoltarea agriculturii ecologice

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Înființarea unor asociații ale

producătorilor, în domeniul agriculturii ecologice

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.      Implementarea proiectului.

Respectarea mediului

înconjurător de la stadiul de producție până la manipulare

și procesare

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Folosirea metodelor de producție agricolă ce sunt compatibile cu protecția și îmbunătățirea condițiilor de mediu și care trec dincolo de standardele de

bază relevante

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Respectarea mediului

înconjurător de la stadiul de producție până la manipulare și procesare

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Promovarea produselor ecologice prin exploatarea potențialului ecologic existent în zonele colinare ale comunei, zone în care prin tradiție nu se produc poluări ale

solului, florei si faunei zonei

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Respectarea mediului

înconjurător de la stadiul de producție până la manipulare și procesare

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Promovarea prin unități autorizate în domeniu a unor produse ecologice, precum: mierea de albine, fructele de pădure, ciupercile de pădure, în special hribul, plantele medicinale și aromate din flora spontană, produsele lactate ale bubalinelor și laptele cu colesterol scăzut

al caprelor din zona de munte

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Implementarea proiectului.

Respectarea mediului

înconjurător de la stadiul de producție până la manipulare și procesare

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul de conservare a naturii

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Derularea campaniei ”Let’s do it Romania!” cu formatul ”Let’s do it Cizer!”

1.  Identificarea partenerilor interesați de derularea campaniei;

2.  Promovarea campaniei;

3.  Realizarea

acțiunilor de curățenie la ora și data stabilită.

Creșterea nivelului de informare și conștientizare privind importanța conservării mediului;

 

Curățarea deșeurilor

din arealele naturale.

§  Locuitorii comunei Cizer;

§  Turiști.

Activitate recurentă- anual

Derularea unei campanii de conștientizare a nevoii de

curățenie și ordine în gospodării și a nevoii de protejare a râurilor, concomitent cu interzicerea

drastică a

deversării în râuri a deșeurilor sau a dejecțiilor animale

1.  Adoptarea unei

Hotărâri de Consiliu Local care să interzică drastic deversarea deșeurilor și dejecțiilor animale în apele

curgătoare din comună;

2.  Conceperea unei campanii de conștientizare a nevoii de curățenie și ordine în locuințe sau gospodării și a nevoii de protejare a râurilor;

3.  Identificarea partenerilor din rândul profesorilor, preoților și lucrătorilor sociali;

4.  Realizarea de materiale promoționale și

derularea programului.

Creșterea nivelului de informare și conștientizare privind importanța conservării mediului

§ Locuitorii comunei Cizer

Activitate

recurentă

Educarea comunității locale și susținerea colectării selective a deșeurilor menajere

1.  Realizarea unei campanii de educare a comunității locale privind importanța colectării selective a deșeurilor menajere;

2.  Identificarea partenerilor din rândul profesorilor, preoților și lucrătorilor sociali;

3.  Realizarea de materiale promoționale și derularea

programului.

Creșterea nivelului de informare și conștientizare privind importanța conservării mediului

§ Locuitorii comunei Cizer

Activitate

recurentă

Realizarea unor campanii de educare a locuitorilor cu privire la categoriile de noxe emanate și impactul acestora asupra calității aerului

1.  Realizarea unei campanii de educare a comunității locale cu privire la categoriile de noxe emanate și impactul asupra calității aerului;

2.  Identificarea partenerilor din rândul profesorilor, preoților și lucrătorilor sociali;

3.  Realizarea de materiale promoționale și derularea

programului.

Creșterea nivelului de informare și conștientizare privind importanța conservării mediului.

§  Locuitorii comunei Cizer

Activitate

recurentă

Sprijinirea inițiativelor private în domeniul agriculturii biologice

1.  Organizarea de seminarii/întâlniri tematice;

2.  Schimb de experiențe cu organizații care au implementat proiecte de succes în domeniul agriculturii biologice.

Obținerea de alimente prin metode de cultură care respectă mediul inconjurător (excluzând utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor chimice de sinteză)

§  Locuitorii comunei Cizer

Activitate

recurentă

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.1. Investiții în active fixe

Proiecte propuse

Plan de acțiune

/ Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă de

finalizare

Investiții în exploatații agricole

1.       Identificare surse de finanțare;

2.       Pregătire

documentații;

3.       Implementare proiecte.

Scopul acestor proiecte este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

Obiectivele acestor proiecte sunt:

§ Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

§ Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și

transformarea acestora în

§Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

§Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

2021 –

2027

 

 

exploatații comerciale;

§ Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

§ Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare

integrate.

 

 

Investiții în exploatații pomicole

1.Identificare surse de finanțare;

2.    Pregătire

documentații;

3.Implementare proiecte.

Scopul investițiilor sprijinite este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/ sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

Obiectivele proiectelor propuse sunt:

§  Creșterea competitivității, diversificarea producției,

creșterea calității produselor obținute

§ Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

§ Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele

2021 –

2027

 

 

și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

§  Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

§  Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

§  Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de

energie.

propriilor membri.

 

Investiții pentru procesarea / marketingul produselor agricole

1.            Identificare surse de finanțare;

2.            Pregătire

documentații;

3.            Implementare proiecte.

Scopul proiectelor propuse este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

§  Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

§  Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

2021 –

2027

 

 

Obiectivele proiectelor propuse sunt:

§  Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

§  Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;

§  Aplicarea măsurilor de protecția mediulu inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilo GES;

§  Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei di surse regenerabile;

§  Creșterea numărulu de locuri de muncă.

 

 

Investiții pentru procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

1.         Identificarea surselor de finanțare;

2.         Pregătire

documentații;

3.         Implementare proiecte.

Scopul proiectelor propuse este de acordare sprijin pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

 

Obiectivele proiectelor sprijinite sunt:

§  Modernizarea și crearea de unități de procesare;

§  Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi

§ Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;

§ Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul

produselor agricole

2021 –

2027

 

 

produse și procese tehnologice;

§  Creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

§  Îmbunătățirea controlului intern al calității;

§  Creșterea numărului de locuri de muncă;

§  Scăderea consumului de

energie și a emisiilor de GES.

cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu

excepția produselor pescărești.

 

Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice- infrastructura de IRIGAȚII

1.            Identificare surse de finanțare;

2.            Pregătire

documentații;

3.            Implementare proiecte.

Scopul investițiilor sprijinite este de restructurare a modului de administrare și utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă și forestieră, precum și folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

Obiectivul proiectelor sprijinite este modernizarea

infrastructurii de irigații.

§ Organizații / federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari / utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.2. Dezvoltarea sectorului vegetal

Proiecte propuse

Plan de acțiune / Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Înființarea unui centru de valorificare a fructelor de pădure

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Pregătirea

documentației;

3.    Implementarea proiectului.

Scopul măsurilor este crearea unei economii agrare competitive, mărirea eficienței producției agricole și răspândirea unei producții agricole care protejează mediul.

 

Exploatarea dotărilor interne ale comunei, crearea condițiilor pentru producții agricole competitive vor conduce la îmbunătățirea economiei de piață a ramurilor agricole, prin mărirea capacității de creare de plusvaloare, respectiv prin dezvoltarea diferențiată a întreprinderilor agricole.

§  Tineri fermieri și antreprenori;

§  Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Cultivarea plantelor tehnice (in, cânepă) și a solanaceelor (cartof) în toate zonele colinare

ale comunei

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Pregătirea

documentației;

3.    Implementarea proiectului.

§  Tineri fermieri și antreprenori;

§  Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Pomicultura: înființarea de plantații intensive la speciile prun, măr, în zonele

localităților comunei

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Pregătirea

documentației;

3.    Implementarea proiectului.

§  Tineri fermieri și antreprenori;

§  Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Modernizarea și refacerea potențialului pomicol al plantațiilor cu capacitate de

rodire

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Pregătirea

documentației;

3.    Implementarea proiectului.

§  Tineri fermieri și antreprenori;

§  Locuitorii comunei Cizer .

2021 –

2027

Cultivarea plantelor medicinale și aromatice în toate

localitățile comunei

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Pregătirea

documentației;

3.    Implementarea proiectului.

§  Tineri fermieri și antreprenori;

§  Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

1.    Identificarea unor surse de finanțare;

2.    Pregătirea

documentației;

3.    Implementarea proiectului.

Scopul investițiilor sprijinite este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol pentru:

§ Îmbunătățirea

performanțelor generale ale

§ Grupurile de producători din sectorul pomicol

2021 –

2027

 

 

exploatațiilor pomicole;

§ O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;

§ Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;

§ Crearea și promovarea lanțurilor scurte;

§ Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță

alimentară etc.

 

 

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.3. Dezvoltarea sectorului zootehnic

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă de

finalizare

Înființarea de ferme pentru creșterea ovinelor

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Pregătirea

documentației;

3.       Implementarea proiectului.

Scopul măsurilor este crearea unei economii agrare competitive, mărirea eficienței producției agricole, răspândirea unei producții agricole care protejează mediul.

 

Crearea unei economii agricole competitive, modernizarea sectorului agricol, mărirea eficienței producției agricole prin crearea optimă a

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei

Cizer.

2021 –

2027

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei

Cizer.

2021 –

2027

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei

Cizer.

2021 –

2027

Înființarea de exploatații piscicole pentru creșterea și valorificarea păstrăvului

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Pregătirea

documentației;

3.       Implementarea proiectului.

mărimii, respectiv a formei organizațiilor agricole. Scopul este apropierea de normele UE de calitate a producției și valorificare agricolă, crearea unor relații de proprietate conform mărimilor celor din UE.

 

Exploatarea dotărilor interne ale comunei, crearea condițiilor pentru producții agricole competitive vor conduce la îmbunătățirea economiei de piață a ramurilor agricole, prin mărirea capacității de creare de plusvaloare, respectiv prin dezvoltarea diferențiată a întreprinderilor agricole.

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Înființarea de ferme pentru creșterea bovinelor / bubalinelor

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Pregătirea

documentației;

3.       Implementarea proiectului.

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Modernizarea gospodăriilor individuale pentru creșterea animalelor

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Pregătirea

documentației;

3.       Implementarea proiectului.

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Înființarea unui centru și a unei rețele de colectare și valorificare a produselor de

origine animală

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Pregătirea documentației;

3.       Implementarea proiectului.

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Construirea / Modernizarea / Renovarea Dispensarelor veterinare

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Pregătirea

documentației;

3.       Implementarea proiectului.

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru dezvoltarea sectorului

apicol

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Pregătirea

documentației;

3.       Implementarea proiectului.

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.4. Dezvoltarea durabilă a exploatațiilor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă de

finalizare

Dezvoltarea durabilă a exploatațiilor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Împădurirea și crearea de suprafețe

împădurite

Scopul investițiilor sprijinite este:

§  de creștere a suprafeței ocupate de păduri la nivel național;

§  de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;

§  de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;

§  de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

 

Obiectivele sprijinului sunt:

§  Promovarea sechestrării carbonului;

§  Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

§  Deținătorii private de teren agricol și neagricol;

§  Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

§  Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Încheierea între Direcția Silvică Zalău și Inspectoratul Școlar Județean

Sălaj, a unui protocol de colaborare care are ca scop formarea unei atitudini responsabile față de vegetația forestieră a elevilor din școli din comună și totodată promovarea în rândul elevilor a cunoștințelor legate

de rolul pădurii

2021 –

2027

Implicarea mass- media în procesul de formare a conștiinței forestiere și a promovării imaginii silviculturii în

rândurile populației

2021 –

2027

Întocmirea contractelor de pază și administrare cu proprietari de păduri persoane fizice și juridice de pe raza comunei în regim silvic, stimularea asocierii proprietarilor de păduri cu suprafețe mici în asociații

silvice, precum și

2021 –

2027

 

prezentarea unui pachet de servicii oferit de către Ocoalele Silvice proprietarilor de păduri

§  Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

§  Reducerea eroziunii solului;

§  Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;

§  Refacerea și conservarea

biodiversității locale.

 

 

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.5. Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă de

finalizare

Consultanță și informare pentru asociațiile de producători și fermierii din mediul rural pentru creșterea competitivității produselor agricole și

silvice

1.         Identificar ea unor surse de finanțare;

2.         Implemen tarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial și sprijinirea tinerilor fermieri

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Înființarea de centre antreprenoriale pentru tinerii fermieri

1.         Identificar ea unor surse de finanțare;

2.         Implemen

tarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial și sprijinirea tinerilor fermieri

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Asigurarea consultanței agricole pentru fermierii tineri în înființarea unor

1. Identificar ea unor surse de finanțare;

Dezvoltarea spiritului antreprenorial

§ Tineri fermieri și antreprenori;

2021 –

2027

asociații agricole competitive

2. Implemen tarea proiectului.

și sprijinirea tinerilor fermieri

§ Locuitorii comunei Cizer.

 

Dezvoltarea și comercializarea de produse fitosanitare și îngrășăminte

1.         Identificar ea unor surse de finanțare;

2.         Implemen tarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial și sprijinirea tinerilor fermieri

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

Activități de îmbunătățire a calității producției și produselor agricole

1.         Identificar ea unor surse de finanțare;

2.         Implemen

tarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial și sprijinirea tinerilor fermieri

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii

comunei Cizer.

2021 –

2027

Servicii pentru sporirea calității proceselor inovatoare din sectorul agricol și îmbunătățirea competențelor profesionale în vederea creșterii

capacității manageriale

3.         Identificar ea unor surse de finanțare;

4.         Implemen tarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial și sprijinirea tinerilor fermieri

§ Tineri fermieri și antreprenori;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.6.     Investiții asociate cu protejarea patrimoniului tradițional și cultural

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Implementarea proiectului

Scopul investițiilor sprijinite este de protejare a patrimoniului cultural sau / și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local.

§ ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

§ Unități de cult conform legislației în vigoare;

§ Persoane fizice autorizate/socie

-tăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de

2021 –

2027

Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Implementarea proiectului.

de trai în zonele rurale

 

 

utilitate publică, de clasă B;

§ Comuna Cizer.

 

Dezvoltare locală sustenabilă

1.       Identificarea unor surse de finanțare;

2.       Implementarea proiectului.

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.7. Valorificarea potențialului turistic al comunei

Proiecte propuse

Plan de acțiune / Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativ ă de

finalizare

Dezvolt area unor brandu ri turistic e locale

§ Crearea unei imagini ca destinație turistică a comunei prin definirea și promovarea unui brand turistic;

§ Dezvoltarea turismului prin creșterea susținută a produselor turistice specifice locului și activități de marketing;

§ Parcuri de agrement;

§ Înființare sat de vacanță.

§ Atragerea de investiții străine;

§ Creșterea competitivităț ii economiei județului și regiunii;

§ Exploatarea oportunităților de agrement existente în

comuna Cizer.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Antrepren ori;

§ Investitori;

§ Turiști.

2021 –

2027

Dezvolt area agrotur ismului

§ Formarea unor microzone specializate în agroturism cu caracter unic și atracție turistică bine precizate, având în vedere festivalul anual ”Măsurișul oilor” de la Pria;

§ Implicarea comunitară a autorităților locale pentru susținerea agroturismului prin dezvoltarea de parteneriate microregionale pentru agroturism;

§ Dezvoltarea unor sisteme de marketing turistic (pe produse, activități turistice);

§ Sprijinirea gospodăriilor familiale, țărănești pentru transformarea în unități de cazare agroturistică;

§ Ospitalitatea tradițională va fi promovată ca mentalitate și atitudine activă proturism (cultura bunei primiri);

§ Înființarea unor rețele de instruire a proprietarilor și lucrătorilor sezonieri pentru formarea antreprenorială și profesională;

§ Dezvoltarea unor programe alternative, complementare pentru îmbogățirea și diversificarea serviciilor agroturistice: ecoturism, turism cultural, stil de viață natural, etc.);

§ Dezvoltarea unor produse de agroturism specifice comunei Cizer care să valorifice tradiții culturale, obiceiuri

gastronomice, agricole, legende.

§ Atragerea de investiții străine;

§ Creșterea competitivității economiei județului și regiunii;

§ Stimularea dezvoltării agroturismului în comuna Cizer.

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Antrepren ori;

§ Investitori;

§ Turiști.

2021 –

2027

Dezvoltarea turismului rural

§ Dezvoltarea infrastructurii de acces la zonele turistice și agroturistice;

§ Atragerea de investiții străine;

§ Locuitorii comunei Cizer;

2021 –

2027

 

§ Specializarea zonelor rurale montane prin dezvoltarea turismului de iarnă (schi, obiceiuri de iarnă);

§ Încurajarea unui turism rural activ care să încurajeze un stil de viață natural;

§ Valorificarea potențialului

turismului de eveniment: ”Fii

Satului”, ”Pastorala”, ”Măsurișul oilor” și alte festivaluri și spectacole ;

§ Valorificarea elementului de multiculturalitate în sporirea

atractivității turismului rural.

§ Creșterea competitivităț ii economiei județului și regiunii;

§ Stimularea dezvoltării turismului rural în comuna Cizer.

§ Antrepren ori;

§ Investitori;

§ Turiști.

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.2.1. Susținerea unor programe investiționale

Proiecte propuse

Plan     de    acțiune    /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimat ivă de finaliza

re

Infrastructura de sănătate și asistență socială

§ Îmbunătățirea accesului populației rurale la serviciile medicale;

§ Îmbunătățirea cantitativă și calitativă a infrastructurii și serviciilor de sănătate în: dispensare, cabinete medicale și cabinete medici de familie, farmacii;

§ Redimensionarea infrastructurii de sănătate în mediul rural prin creșterea numărului de cabinete medicale, farmacii și cabinete

stomatologice;

§ Sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale;

§ Atragerea investitorilor străini și autohtoni în domeniul activităților non- agricole;

§ Dezvoltarea activităților non- agricole existente;

§ Crearea de locuri

de muncă;

§ Întreprinzători și alți locuitori din comuna Cizer;

§ Investitori.

2021 –

2027

 

§ Asigurarea de locuințe de serviciu pentru personalul sanitar și medici în scopul stabilizării profesionale și rezidențiale în comună;

§ Înființarea de centre socio-medicale multifuncționale de permanență;

§ Construirea de Centre de Îngrijire și Asistență socială cu servicii alternative;

§ Înființarea serviciilor de asistență la domiciliu pentru vârstnici;

§ Programe de asistență și integrare socială a comunității

de rromi din localitate.

§ Creșterea veniturilor populației rurale;

§ Diminuarea disparităților dintre rural și urban.

 

 

Infrastructur a culturală, educațional ă și religioasă

§ Consolidarea și modernizarea școlilor și a grădinițelor rurale;

§ Reabilitarea infrastructurii unităților de învățământ din mediul rural și dotarea cu mijloace moderne de învățământ și tehnică IT;

§ Asigurarea finanțării pentru îmbunătățirea bazei materiale din școli;

§ Construirea unei baze sportive-sală de sport dotată;

§ Reabilitarea / construirea

așezămintelor culturale (căminele culturale din

§ Întreprinzători și alți locuitori din comuna Cizer;

§ Investitori.

2021 –

2027

 

cele trei localități ale comunei Cizer, monumentele de arhitectură etc.) din comună;

§ Dotarea bibliotecii comunale cu cărți în scopul îmbunătățirii vieții culturale în satele comunei;

§ Susținerea cultelor recunoscute de lege, existente pe teritoriul comunei Cizer în diverse activități;

§ Susținerea reabilitării / modernizării / dotării lăcașelor de cult aflate pe teritoriul comunei;

§ Acțiuni de restaurare, protejare și conservare a patrimoniului cultural aflat pe teritoriul administrativ al comunei;

§ Reabilitarea și / sau modernizarea

infrastructurii din zona obiectivelor turistice.

 

 

 

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.2.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estima tivă de

finaliza re

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,

articole de hârtie

1.     Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun activități de producție;

2.     Pregătire

documentații;

§ Scopul investițiilor sprijinite este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de

microîntreprinderi

§  Fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin

înființarea unei

2021 –

2027

și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă – ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a

proiectului etc.

3. Implementar e proiecte.

și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

 

§ Obiectivele investițiilor sprijinite sunt:

§ Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

§ Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

§ Încurajarea menținerii și dezvoltării

activităților tradiționale;

activități non- agricole pentru prima dată;

§  Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

§  Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;

§  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start- ups).

 

Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non- agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea

manuală a

1.    Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun activități meșteșugărești;

2.    Pregătire

documentații;

2021 –

2027

fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

3.

Implementare proiecte.

 

 

 

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică)

1.     Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun activități turistice;

2.     Pregătire

documentații;

3.     Implementar e proiecte.

2021 –

2027

Servicii (ex: medicale, sanitar- veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din

spațiul rural, etc.)

1.     Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun servicii;

2.     Pregătire

documentații;

3.     Implementar e proiecte.

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.2.3. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă de

finalizare

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,

electronice, etc.)

1.    Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun activități de producție;

2.    Pregătire documentații; 3. Implementare proiecte.

Scopul investițiilor este de sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Obiectivele acestui sprijin sunt:

§Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non- agricole desfășurate în zonele rurale;

§Dezvoltarea activităților non- agricole existente;

§Crearea de locuri

de muncă;

§Creșterea veniturilor populației rurale;

§Diminuarea disparităților dintre rural și urban.

§ Micro- întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

§ Micro- întreprinderile și întreprinderile mici nou- înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

§ Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în

microîntreprinderi și întreprinderi mici.

2021 –

2027

2021 –

2027

Activități meșteșugărești (ex: activități

de artizanat și alte activități

1. Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun

2021 –

2027

tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii,

lemnului, pielii etc.)

activități meșteșugărești;

2. Pregătire documentații; 3. Implementare proiecte.

 

 

 

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică)

1.    Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun activități turistice;

2.    Pregătire documentații; 3. Implementare

proiecte.

2021 –

2027

Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐ veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în

tehnologia informației și

1.    Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;

2.    Pregătire documentații; 3. Implementare proiecte.

2021 –

2027

servicii informatice; servicii tehnice,

administrative, etc.)

 

 

 

 

Fabricarea de peleți și brichete din biomasă

1.    Identificare solicitanți pentru proiecte care presupun fabricarea de peleți și brichete din biomasă;

2.    Pregătire documentații; 3. Implementare

proiecte.

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 2.2.4. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice moderne

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Computerizarea completă a organismelor administrației publice locale, cât și interconectarea sistemelor operaționale ale tuturor unităților administrației publice, dezvoltarea de infocentre

Realizarea unui Sistem Informatic care să interacționeze cu un Sistem Informatic consolidat la nivelul de județ și care să permită interfațarea cu celelalte sisteme informatice ale organismelor și insituțiilor cu care Consiliul Local Cizer are relații informaționale

§ Furnizarea unor servicii de calitate cetățenilor;

§ Crearea unui plus de eficiență în activitatea instituțiilor administrației publice locale;

§ Facilitează accesul cetățenilor la informația publică prin eliminarea birocrației și reducerea timpului necesar circulației informației.

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.1. Facilitarea educației generațiilor tinere prin investiții și programe inovative

Proiecte propuse

Plan     de    acțiune    /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estima tivă de finaliz

are

Modernizarea școlilor și construcția de noi școli, în funcție de necesitățile identificate

1.         Identificarea unor surse de finanțare;

2.         Intocmirea cererii de finanțare;

3.         Întocmirea documentației tehnice necesare;

4.         Derularea lucrărilor de modernizare / construcție- implementarea

proiectului.

Creșterea calității actului de învățământ și educație în comună

§  Elevii din comuna Cizer;

§  Cadrele didactice din comuna Cizer.

2021 –

2027

Dotarea școlii din localitate cu laboratoare de specialitate

1.         Întocmirea unui necesar de aparatură și echipamente necesare;

2.         Identificarea unor surse de finanțare;

3.         Intocmirea cererii de finanțare;

4.         Implementarea proiectului.

Creșterea calității actului de învățământ și educație în comună

§  Elevii din comuna Cizer;

§  Cadrele didactice din comuna Cizer.

2021 –

2027

Dezvoltarea unei strategii de creștere a calității actului de învățământ și educație în comuna Cizer prin implementarea

unor activități after-school și

1.       Identificarea cadrelor didactice interesate să participe la un astfel de program și realizarea unui studiu de impact;

2.       Identificarea și contactarea unor

instituții sau asociații care au înregistrat

Creșterea calității actului de învățământ și educație în comună

§  Elevii din comuna Cizer

2021 –

2027

care să dezvolte aptitudinile elevilor din localitate

un succes în organizarea unor programe de acest tip;

3.       Identificarea responsabilului cu proiectul și realizarea unui plan de management al proiectului;

4.       Identificarea unor surse de finanțare;

5.       Întocmirea cererii de finanțare;

6.       Implementarea proiectului.

 

 

 

Dezvoltarea unui program de carieră pentru copiii din comuna Cizer realizat de Primăria Cizer și Școala Generală

1.       Identificarea cadrelor didactice interesate să participe la un astfel de program și realizarea unui studiu de impact;

2.       Identificarea și contactarea unor instituții sau asociații care au înregistrat un succes în organizarea unor programe de acest tip;

3.       Identificarea responsabilului cu proiectul și realizarea unui plan de management al proiectului;

4.       Identificarea unor surse de finanțare;

5.       Întocmirea cererii de finanțare;

6.       Implementarea proiectului.

Creșterea calității actului de învățământ și educație în comună

§  Elevii din comuna Cizer

2021 –

2027

Dezvoltarea

unei strategii

1. Identificarea unor

parteneri (asociații,

Creșterea

calității

§  Cadrele didactice

din comuna Cizer

2021 –

2027

de creștere a calității cadrelor didactice în localitate și stimularea stabilirii acestora în comună

ONG-uri, organisme profesionale ale cadrelor didactice, sindicate, etc.) pentru conceperea strategiei;

2.       Realizarea strategiei și identificarea unor surse de finanțare;

3.       Implementarea strategiei.

actului de învățământ și educație în comună

 

 

Promovarea implicării părinților în activitățile școlare

1.       Identificarea cadrelor didactice interesate să participe la un astfel de program;

2.       Identificarea și contactarea unor instituții sau asociații care au înregistrat un succes în organizarea unor programe de acest tip;

3.       Identificarea responsabilului cu proiectul și realizarea unui plan de management al proiectului;

4.       Identificarea unor surse de finanțare;

5.       Implementarea proiectului.

Creșterea calității actului de învățământ și educație în comună

§  Elevii și părinții din comuna Cizer;

§  Cadrele didactice din comuna Cizer.

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.2. Crearea unui cadru favorabil inițierii de programe în domeniul educației adulților

Proiecte propuse

Plan       de       acțiune       /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estima tivă de finaliz

are

Dezvoltarea unor parteneriate durabile ONG

– instituții locale pentru implementarea de proiecte în domeniul educației adulților

1.         Identificarea partenerilor

/ instituțiilor interesate să participe la un astfel de proiect;

2.         Identificarea și contactarea unor instituții sau asociații care au înregistrat un succes în organizarea unor programe de acest tip;

3.         Identificarea responsabilului cu proiectul și realizarea unui plan de management al proiectului;

4.         Identificarea unor surse de finanțare;

5.         Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de educație în comună

§  Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Accesarea programelor de finanțare europeană destinate

educației adulților

1.       Identificarea unor surse

de finanțare;

2.       Întocmirea cererilor de

finanțare;

3.       Implementarea proiectelor destinate

educației adulților.

Creșterea nivelului de educație în comună

§  Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.3. Creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea comunei și creșterea coeziunii sociale la nivelul comunei Cizer

Proiecte propuse

Plan       de       acțiune       /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estima tivă de finaliz

are

Stimularea activităților de voluntariat la nivelul tinerilor prin programe inteligente de interes comunitar

1.       Identificarea cadrelor didactice interesate să participe la un astfel de program;

2.       Identificarea și contactarea unor instituții sau asociații care au înregistrat un succes în organizarea unor programe de acest tip;

3.       Identificarea responsabilului cu proiectul și realizarea unui plan de management al proiectului;

4.       Identificarea unor surse

de finanțare;

5.       Implementarea proiectului.

Creșterea interesului pentru dezvoltarea comunei Cizer în rândul tinerilor

§ Locuitorii și tinerii din comuna Cizer

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.4. Revitalizarea tradițiilor și meșteșugurilor locale

Proiecte propuse

Plan       de       acțiune       /

Subactivități

Scop

Beneficiar i

Dată estima tivă de

finaliz are

Dezvoltarea unor parcuri curriculare la școlile din comună, destinate reînvățării meșteșugurilor tradiționale și tehnicilor de artizanat, precum și învățarea practicilor pentru agroturism

1. Identificarea cadrelor didactice interesate să participe la dezvoltarea unor parcuri curriculare la școlile din comună;

2. Identificarea unor surse de finanțare;

3. Implementarea proiectului.

§ Revitalizare a tradițiilor și meșteșuguri lor locale;

§ Conservarea și promovarea culturii tradiționale locale.

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Înființarea unor centre de regenerare a meșteșugurilor, case ale meșteșugarilor, care să concentreze tradițiile zonale

1. Identificarea și cooptarea meșteșugarilor locali dispuși să participe la astfel de inițiative de regenerare a meșteșugurilor și tradițiilor locale;

2. Identificarea unor surse de finanțare;

3. Întocmirea cererii de finanțare;

4. Implementarea proiectului.

§ Revitalizarea tradițiilor și meșteșuguril or locale;

§ Conservarea și promovarea culturii tradiționale locale.

§ Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Inițierea unui Cerc de stimulare a creativității copiilor în derularea de acțiuni care pun în lumină valorile specifice locale, tradițiile, meșteșugurile, arhitectura și

oamenii deosebiți

1.                                    Identificarea cadrelor didactice și/sau alte persoane interesate să participe la un astfel de proiect;

2.                                    Identificarea unor surse de finanțare;

3.                                    Implementarea proiectului.

§Revitalizarea tradițiilor și meșteșuguril or locale;

§Conservarea și promovarea culturii tradiționale locale.

§Locuitorii comunei Cizer

2021 –

2027

Domeniu cheie de intervenție: 3.2.1. Modernizarea infrastructurii autorității publice locale pentru a răspunde nevoilor actuale

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă de

finalizare

Dotarea primăriei Cizer cu echipamente și tehnică de calcul moderne

1.       Întocmirea unui necesar de echipamente și tehnică de calcul moderne pentru dotarea Primăriei Cizer;

2.       Desfășurarea procedurilor de achiziție publică;

3.       Dotarea

Primăriei Cizer cu echipamentele și tehnică de calcul achiziționate.

Modernizarea infrastructurii autorității publice locale va conduce la simplificarea și îmbunătățirea proceselor de lucru

§ Personalul autorităților publice locale din comuna Cizer;

§ Locuitorii comunei Cizer.

2021 – 2027

Introducerea posibilității de achitare a taxelor și impozitelor locale prin intermediul internetului

1.       Identificarea unei societăți de consultanță;

2.       Identificarea surselor de finanțare;

3.       Depunerea cererii de finanțare;

4.       Implementarea proiectului.

Modernizarea infrastructurii autorității publice locale va conduce la simplificarea și îmbunătățirea proceselor de lucru

§ Locuitorii comunei Cizer;

§ Personalul autorităților publice locale din comuna Cizer.

2021 – 2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 3.2.2. Creșterea capacității de management, de atragere de finanțări și de administrare a autorităților publice locale

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativ ă de

finalizare

Participarea personalului autorităților publice locale la cursuri de specializare și perfecționare

1.       Realizarea unui plan de specializare și perfecționare a personalului;

2.       Identificarea unor furnizori de cursuri conform cerințelor;

3.       Participarea personalului la cursurile

identificate.

Creșterea nivelului de competențe profesionale pentru a răspunde la nevoile actuale

§  Personalul autorităților publice locale din comuna Cizer

2021 –

2027

Participarea personalului autorităților publice locale la schimburi de experiență

1.         Identificarea unor parteneri autorități publice locale din țară și/sau străinătate;

2.         Încheierea de parteneriate cu aceștia;

3.         Participarea la schimburi de experiență.

Creșterea nivelului de competențe profesionale pentru a răspunde la nevoile actuale

§  Personalul autorităților publice locale din comuna Cizer

2021 –

2027

 

Domeniu cheie de intervenție: 3.2.3. Îmbunătățirea comunicării între autoritatea publică locală și cetățeni

Proiecte propuse

Plan de acțiune / Subactivități

Scop

Beneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Asigurare a transpare nței în activitatea administra ției locale

1.      Informarea din oficiu a persoanelor asupra intereselor de ordin public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;

2.      Consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor;

3.      Participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative;

4.      Administrația locală organizează dezbateri publice la cererea, în scris, a unei asociații legal constituite;

5.      Consilierii locali acordă audiențe la solicitarea celor interesați.

Îmbunătă țirea și consolida rea comunică rii între autoritate a publică locală și cetățeni

Locuitorii comunei Cizer

Activitate

permanentă

Crearea unui program de relații publice a Administr ației Publice Locale cu comunitat ea locală

1.      Identificarea unor persoane responsabile cu proiectul de comunicare cu localnicii din comuna Cizer;

2.      Realizarea programului și identificarea unor surse de finanțare;

3.      Derularea programului de informare permanentă a cetățenilor despre starea comunei și diverse evenimente din cursul anului, invitarea lor la evenimente și/sau comunicarea unor oportunități economice de investiții sau angajare care apar la nivelul comunei Cizer.

Îmbunătă țirea și consolida rea comunică rii între autoritate a publică locală și cetățeni

Locuitorii comunei Cizer

Activitate

permanentă

Sari la conținut